چه کسی تصور می کرد روزی این کمپانی آمریکایی که از سال ها پیش مورد توجه ویژه هیپی ها قرار گرفته بود، به ساخت «موتورسیکلت های الکتریکی» علاقه مند شود.