ژاپن قصد دارد دوباره پیشتازی خود را در فن آوری، که به چین و کره جنوبی واگذار کرده بود، با ساختن پرسرعت ترین رایانه ی دنیا بازیابد

سریع ترین ابر رایانه ی جهان